Det digitale ungdomsarbeidet

Alle ungdommer i dag er på en eller annen måte digitale. Det teknologiske fremskrittet har endret de sivile ferdighetene som kreves av unge i fremtiden, men også hvordan ungdom håndterer sine sosiale relasjoner. En konsekvens av dette er at digitalisering av ungdomsarbeidet er nødvendig for å kunne drive med kvalitativt godt ungdomsarbeid.

Hva er det digitale ungdomsarbeidet?

Digitalt ungdomsarbeid handler om å bruke digitale medier og teknologi i ungdomsarbeidet. Enkelt sagt er det å gjøre ungdomsarbeidet tilgjengelig og tiltalende for ungdom ved å benytte seg av digital teknologi. Men det handler også om å forbedre unge menneskers teknologirelaterte ferdigheter.

EUs ekspertgruppe for ungdom og digitalisering sier følgende om det digitale ungdomsarbeidet:

Digitalt ungdomsarbeid er ikke en metode. Digitalt ungdomsarbeid kan inkluderes i alle deler av ungdomsarbeidet enten man snakker om åpent ungdomsarbeid, ungdomsinformasjon og rådgivning, ungdomsklubber, frittstående ungdomsarbeid o.l.

Digitalt ungdomsarbeid har de samme målene som generelt ungdomsarbeid og bruker digitale medier og teknologi for å støtte opp under dette arbeidet.

Digitalt ungdomsarbeid kan skje ansikt-til-ansikt eller online, eller i en kombinasjon av disse. Digitale medier og teknologi kan brukes som verktøy, som aktivitet eller innhold i ungdomsarbeidet.

Meld dere på!

Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Fagforbundet. Vi håper å se dere alle under årets konferanse på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Frist for påmelding er:

  • 5. oktober (garantert hotellrom)
  • 19. oktober (ikke garantert hotellrom)