Landskonferanse (07.) 08.-09. november

Vi i Ungdom og Fritid, i samarbeid med UKM, ønsker dere velkommen til Landskonferansen 2021 på Hamar! Hold av datoen!

Nå som vi forhåpentligvis nærmer oss en ny normal etter et annerledesår, vil vi igjen ønske dere velkommen til et av våre mest tradisjonsrike arrangementer: Landskonferansen.

Tema: Tilbake til fremtiden

Årets tema er Tilbake til fremtiden – innovasjon og utvikling i fritidsklubbfeltet etter pandemien. Pandemien har satt spor i barn og unge. Nå må vi legge en plan for hvordan ungdomsarbeidet skal være en ressurs og bærebjelke i gjenreisingsprosessen, og det er nettopp dette vi skal se på under konferansen.

Konferanse 8.-9. november, medlemstreff 7. november

Landskonferansen finner sted er 8-9. november. 7. november arrangerer vi også medlemstreff for dere som ønsker å delta på det. I løpet av disse dagene vil vi ha ulike innslag av faglig påfyll, og ikke minst mulighet til nettverksbygging og erfaringsutveksling med resten av gjengen.

På medlemstreffet vil vi fokusere på gode samtaler, der du kan dele erfaringer med andre ungdomsarbeidere. Det er valgfritt å delta på medlemstreffet.

Fysisk arrangement, og noe digitalt

Landskonferansen er planlagt gjennomført fysisk på Scandic Hotell Hamar, gitt at smittevernstiltakene tillater det. Vi vil også ha noe digitalt tilbud underveis i konferansen. Vi vil komme tilbake til detaljene når arrangementet nærmer seg.

Foreløpig program

Foredrag:
Maria Østhassel «Psykens vitaminbjørn»
Arne Klyve
Marie Lunde «Gaming og psykisk helse»
Oskar Fjørtoft Sandanger

Rapportlanseringer:
«Et bra sted å være – slik barn og unge ser det» v. Ingvild Christensen
«Klubbundersøkelsen» – Thea Juell
«Ungdom som medforskere: Erfaringer fra UngHus-prosjektet» Hvordan kan medforskning bidra til bedre medvirkningsprosesser? Hva skjer når ungdom besøker andres ungdomshus med et forskerblikk? Vi presenterer erfaringer fra UngHus-prosjektet. V. Monika Grønli Rosten og Sara B Lorenzen
«Psykt Ensom»
v. Røde Kors

Annet innhold:
Panelsamtale «Tilbake til fremtiden» – om innovasjon i ungdomsarbeidet med Rachel Myrberg fra Redd Barna, Eldrid Andersen fra Kongsberg kommune og Poyan Renani fra Trondheim kommune

Workshops –
«Medvirkning og folkehelse på ledernivå»
«Mental Helse»
«Samskaping og innovasjon – Hvordan bruke digitale medvirkningsverktøy»
«DATAKULTURDYNAMITTEN» – Hvordan bruke veileder for datakultur – Hvordan koble seg opp mot UKN.
«Hvordan komme i gang med internasjonale prosjekter»


17.09.2021