Likestillingstiltak for barn og unge i frivillige organisasjoner

Vil dere hjelpe NOVA i å kartlegge iverksatte og gjennomførte tiltak for barn og unges fritid som bidrar til økt likestilling både for den enkelte og i samfunnet?

Forskningsinstituttet NOVA, som er del av OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), skal undersøke hva foreliggende forskning kan fortelle om likestillingsutfordringer i barn og unges fritid. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være ferdig i april 2019, og skal inngå i forarbeidet til #UngIDag-utvalget. 

Som del av dette forskningsoppdraget er NOVA også bedt om å kartlegge iverksatte og gjennomførte tiltak for barn og unges fritid som bidrar til økt likestilling både for den enkelte og i samfunnet.

Vil dere bidra? Send informasjon om likestillingsfremmende tiltak, praksiser eller rutiner i deres fritidsklubb eller ungdomskulturhus på e-post til prosjektleder hos NOVA, Idunn Seland, idunn.seland@oslomet.no 

26.02.2019