Ungdom og Fritids pris 2022

Hvilken fritidsklubb eller ungdomshus er best i Norge? Hvem er best på ungdomsmedvirkning? Og kan du vise oss det feteste prosjektet eller arrangementet gjennomført i fritidsklubb 2021/2022?

Med Ungdom og Fritids pris vil vi gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, for å vise at den gode innsatsen blir satt pris på! Vi deler derfor hvert år ut Ungdom og Fritids pris som alle kan sende inn nominasjoner til. Prisvinnerne utnevnes av en egen jury, som går gjennom kandidatene i løpet av høsten. Prisvinnerne utnevnes av en egen jury og vi annonserer hvem som får prisene på Ungdom og Fritids landskonferanse i november. Vinnere inviteres til konferansen for å presentere deres arbeid. Selve prisen består av 10.000 i hver kategori som går til klubben, dette kan brukes til å styrke klubbens aktiviteter.

Nytt av året:

Vi ønsker i større grad å løfte frem gode eksempler gjennom hele året. Vi åpner vi for nominasjoner allerede fra midten av februar. Det blir løpende nominering frem til 15. September. I år ønsker vi mer info og gode eksempler på hvordan våre medlemmer har skapt aktivitet under pandemien. I år ønsker vi at fylkeslagene kan være med å mobilisere og nominere kandidater.

Ungdom og Fritids pris deles ut i tre kategorier:

  1. Årets fritidsklubb
    2. Årets ungdomsmedvirkere
    3. Årets prosjekt

Årets fritidsklubb

Er fritidsklubben eller ungdomshuset der du bor helt fantastisk? Da vil vi vite det! Hvorfor synes du det er så bra? Hva gjør de der som fungerer? Send inn en beskrivelse av fritidsklubben og hvorfor du mener akkurat denne klubben fortjener prisen som årets fritidsklubb/ungdomshus.

Årets ungdomsmedvirkere

Er dere best på ungdomsmedvirkning? Har dere engasjerte ungdom som er med å ta initiativ til prosjekt og aktiviteter på klubben? Har dere ungdomsstyre, unge ledere, unge arrangører eller crew? Skriv til oss og forklar hvorfor deres medvirkningsmetode er best i klassen!

Årets prosjekt

Har dere hatt et spesielt vellykket prosjekt på fritidsklubben? En konsert eller festival med mange besøkende? Et LAN? E-sport-cup? Filmklubb, kokkekurs eller break-battle? Eller kanskje dere har hatt et demokratiprosjekt, gruppeutveksling eller lignende som ungdommene likte? Nominer dere selv eller andre!

 

Hvem kan nominere?

Alle kan nominere! Ungdom, foreldre, crew, klubbstyre, ansatte, samarbeidspartnere, ungdomsråd eller andre. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte juryansvarlig Marit Hobbelstad Bredesen på e-post marit@ungdomogfritid.no eller ringe 48315283.

 

22.03.2022