Ungdom og Fritids pris

Vet du hvem som fortjener å få Ungdom og Fritids pris i 2018?

Send en e-post til marit@ungdomogfritid.no, der du forteller hvem du vil nominere, og gi en kort begrunnelse (maks en A4-side) innen 1. mars.

Husk å få med kandidatens bakgrunnsinformasjon og klubbtilhørighet når du/dere nominerer.

Alle kan nominere: Ungdom, foreldre, crew, klubbstyre, ansatte, samarbeidspartnere, ungdomsråd osv. Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Marit Bredesen på tlf. 483 15 283.

Fjorårets vinner var Margit Halvorsen fra Sandnes.