Ungdommens stemme på Arendalsuka

Ungdom har ikke stemmerett, men de har en stemme. De er en like stor del av demokratiet som stemmeberettigede og lever livene sine i lokaldemokratiet, like påvirket av politiske beslutninger som tas. Under Arendalsuka løfter Ungdom og Fritid frem ungdommens stemme.

Ungdommens stemme på Arendalsuka

Barnekonvensjonens artikkel 12 handler om barn og ungdoms rett til å uttrykke sin mening og bli hørt. Ungdom og Fritid er opptatt av at ungdommer får fortelle sine egne historier. Dette er særlig viktig nå i forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg, når viktige demokratiske verdier som medbestemmelse, deltakelse og engasjement får en særlig aktualitet og relevans. Dette er verdier som er lett å ta for gitt i et land som Norge. Men, det er også lett å glemme at en rett ikke er ensbetydende med å ha mulighet. Er det egentlig gitt at alle tenåringer i Norge får sagt det de vil si og føler at de blir hørt?

100 000 ungdommer benytter seg i dag av fritidsklubber og ungdomshus. Gjennom prosjektet «Ungdommens stemme» reiser Ungdom og Fritid sammen med dokumentarbyrået Paragon rundt på fritidsklubber og ungdomshus i Norge for å høre deres historier og tanker om det å bruke sin stemme og bli tatt på alvor. Vi presenterer funn og erfaringer.
Vel møtt!

Medvirkende:
Ungdom og Fritid
Paragon

17.06.2019