Velkommen til Landsmøte 2023!

5.-7. mai 2023 er det endelig fysisk Landsmøte i Ungdom og Fritid!

På denne siden vil du finne informasjon som kan være nyttig både før og under Landsmøte.

Hva er Ungdom og Fritids Landsmøte?Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 600 medlemsklubber, der 2500 ansatte og over 100.000 ungdom er spredt over hele landet. Landsmøte er organisasjonens viktigste møte, der vi blant annet bestemmer hva organisasjonen skal stå for, og hvilke saker det er viktig at vi mener noe om.

I tillegg vedtas lover og andre retningslinjer, som eksempelvis hvem som skal få lov til å være medlem, med mer.

Din mening, dine forslag og din deltagelse på Landsmøte er utrolig viktig, fordi det er du som klubbarbeider og ungdom som vet best hva som er viktig for barn og unge der du bor!

Landsmøte - Les mer om (Trykk for å utvide)

«Strategisk plan» gir oversikt over våre største satsinger og strategier i perioden som kommer, fra Landsmøte 2023 til Landsmøte 2025. Det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen blir involvert i arbeidet, slik at det Ungdom og Fritid satser på i de neste to årene oppleves relevant og meningsfylt for hele organisasjonen.

Her finner du sentralstyret forslag til ny Strategisk Plan, som skal gjelde i perioden 2023 – 2025

Ønsker din klubb eller deres fylkesstyre å gi innspill til «Strategisk Plan»?

Saksfristen for å melde inn sak gikk ut 7. april.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her

Dette kan være kjernen til engasjement på en klubb eller i et fylkeslag! Vil du at UoF skal mene noe om Gaming og Datakulturmobbinglovfesting av klubb eller seksualitet? Da bør det komme som et forslag til oss :D

«Ungdom og Fritid mener» gir en tematisk oversikt over hva organisasjonen mener om ulike saker og temaer i en landsmøteperiode. Dokumentet er strukturert som et oppslagsverk og alle tema og saksområder som berører eller opptar Ungdom og Fritid skal være inkludert. Det er viktig at teksten som står i dokumentet er formulert slik at teksten kan stå hele landsmøteperioden. Hvis nye temaer
blir aktuelle i løpet av perioden da vil uttalelser vedtas av sentralstyret eller landsstyremøtet.

Her finner du sentralstyrets forslag til Ungdom og Fritid mener, som skal gjelde fra 2023 – 2025

Ønsker din klubb eller deres fylkesstyre å gi innspill til «UoF mener»? 

Saksfristen for å melde inn sak gikk ut 7. april.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her

Organisasjonserklæringen er et dokument som beskriver organisasjonens hensikt og som skal gi de tillitsvalgte en forventning om hva det vil innebære å være tillitsvalgt i organisasjonen. Fylkesstyrene og medlemsklubber kan komme med sine innspill til hva som bør endres i organisasjonserklæringen.

Her finner du sentralstyrets forslag til ny organisasjonserklæring, som skal gjelde i perioden 2023 – 2025. 

Ønsker din klubb eller deres fylkesstyre å gi innspill til organisasjonserklæring?

Saksfristen for å melde inn sak gikk ut 7. april.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her

Lovene bestemmer hvordan vi skal oppføre oss som organisasjon. Hvor mange ungdom skal sitte i styret? Hvem kan delta på Landsmøte? Hva skal være medlemskriteriene til UoF. Alt dette reguleres av lovene.

Her finner du sentralstyrets forslag til nye lover 2023-2025

Fristen for å komme med forslag til nye lover har gått ut.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her

Saksfristen for å melde inn sak gikk ut 7. april.

Men du kan enda påvirke.

Endringsforslag til de utsendte sakspapirene kan foreslås. Sakspapirer sendes ut innen 21. april.

Se sakspapirer i sidemeny.

Du kan melde inn endringsforslag her

Landsmøte - vanlige spørsmål

Vi dekker reise og opphold for deg som er påmeldt som delegat.

Etter at du har meldt deg på vil du få en epost hvor vi bekrefter påmeldingen og forklarer hvordan du skal bestille reise. Husk at jo tidligere vi bestiller reise, jo billigere er det vanligvis.

Andre reiseutgifter (f eks buss eller kjøring med egen bil) dekkes ved at dere fyller ut et skjema for reiseregning.
Hvis du ikke er valgt som delegat, men fortsatt ønsker å være med på Landsmøtet får du rollen som observatør. Da må du dekke reise og opphold selv, eller spørre fylkesstyret ditt om de har muligheten til å hjelpe til.
Hvis du bor i enkeltrom koster det 3100,- for helgen + reise.
Hvis du deler rom med noen koster det 2380,- + reise.
Sakspapirene viser hvilke saker som skal bli behandlet på Landsmøte 2023.

Jobben før møtet blir å lese gjennom sakspapirene og diskutere disse i fylkesstyret.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på rundt sakene.

Se sidemeny (på desktop / PC), Scroll nedover på mobil
De som møtes på Landsmøte er:
  • Sentralstyret
  • Inntil fire delegater fra hvert fylkesledd
  • Den sentrale valgkomiteen
  • Den sentrale kontrollkomiteen
  • Ansatte og Fritid (sekretariatet)
  • Observatører og gjester
For å bli valgt som delegat må du velges av fylkesstyret ditt. Delegatene velges på fylkesårsmøtene i januar/februar i hvert enkelt fylke.

Fylkesdelegater: Fylkesleddene har en direkte påvirkningskraft på Ungdom og Fritid, så de har rett til å sende inntil fire delegater. Det er et krav om at minst to skal være ungdomsdelegater, og én skal være voksendelegat.

Dere kan altså melde på:
  • Ungdom
  • Ungdom
  • Voksen
  • Ungdom/voksen
Fylkesdelegatene og sentralstyret har fulle rettigheter, som betyr at de både kan komme med forslag og stemme over sakene.

Observatører: Alle våre medlemmer kan delta som observatører. Fylkesleddene kan delta med flere enn fire delegater, men da som observatører uten fulle rettigheter. Alle våre øvrige medlemmer har selvsagt også mulighet til å delta, men da som observatører.
I forkant av møtet og i løpet av helgen kan det dukke opp en del ord, forkortelser, og uttrykk som kan være vanskelige å forstå om du ikke har hørt de før.
I denne ordforklaringslisten vil du få en enkel forklaring på disse.
Se sidemeny (på desktop / PC), Scroll nedover på mobil

Alt foregår på samme sted, Hotel Entry på Mastemyr/Kolbotn like utenfor Oslo.

Alle vil få overnattingsrom på hotellet, enten enkelt- eller dobbeltrom.

Hvis du vil dele rom med noen du reiser sammen med, sier du fra om det i skjemaet når du melder deg på.

Hvis ikke får du enkeltrom. Landsmøtet og alle aktivitetene vi skal ha vil også foregå på hotellet.

Fra Oslo sentrum: Ta buss nr 83 fra Oslo sentrum. Busstoppet heter Mastemyr hotell og ligger like ved hotellet. Bussen tar rundt 15 minutter fra Oslo Sentralstasjon. Rutetider finner du her.

Fra Oslo lufthavn, Gardermoen: Ta toget fra Gardermoen til Oslo S og derfra buss nr 83 til hotellet (se over).

Parkering: Hotellet har gratis parkering.

Må du ta fri fra skolen og trenger bekreftelse på at du skal på Landsmøtet?

Ta kontakt med oss så kan vi sende deg en bekreftelse på det du skal delta.

Skoleelever har krav på fravær uten fraværsføring, fordi arbeid i nasjonale organisasjoner regnes som «politisk fravær».

Påmelding

Sentralstyret, sentral valgkomité og kontrollkomité må melde seg på selv.

Fylkesdelegater – Påmeldingene styres av hvert enkelt fylkesledd, der styreleder i fylkesleddene koordinerer påmelding av sine delegater.

Observatører – Observatører fra fylkene og medlemsklubber kan melde seg på selv. OBS! Observatører vil måtte dekke reise og opphold selv.


Har du noen spørsmål du behøver å stille oss?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

Bare ta kontakt med oss så skal vi svare deg så godt vi kan!

26.4.2023