Velkommen til Landsstyremøte 2021

23. oktober 2021 er det digitalt Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landstyremøtet?

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 600 medlemsklubber, der 2500 ansatte og over 100.000 ungdom er spredt over hele landet.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre. Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøte.

Merk! 
Denne siden vil oppdateres og fylles på jevnlig.

Har du noen spørsmål du behøver å stille oss?

Ingen fare!

Bare ta kontakt med fylkeskoordinator Morten morten@ungdomogfritid.no, eller organisasjonskonsulent Henriette henriette@ungdomogfritid.no, så skal vi svare deg så godt vi kan!

29.06.21