Velkommen til Landsstyremøte 2021

23. oktober 2021 er det digitalt Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landstyremøtet?

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 600 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre. Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøtene, som holdes annethvert år.

Merk! 
Denne siden vil oppdateres og fylles på jevnlig.

Har du noen spørsmål du behøver svar på fra oss?

Bare ta kontakt med organisasjonskonsulent Morten morten@ungdomogfritid.no

20.08.21