Velkommen til Landsstyremøte høsten 2022

29. oktober 2022 er det nytt digitalt Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landsstyremøtet?

Landsstyremøtet kan være både et fysisk og digitalt møte. Vanligvis er det fysisk møte om våren og digitalt møte om høsten. Dette er det digitale møtet.

Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøtene.

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 650 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Hvor og når?

Lørdag 29. oktober, kl. 12.00 – 17.00 (pålogging fra 11.30)

Møtet er digitalt, via Zoom.

Møtelink vil bli sendt ut dagen i forveien, til de som er påmeldt.

Fylkesstyrene kan sitte sammen og delta digitalt sammen, eller delta digitalt hver for seg. For de fylkene som har mulighet og økonomi til å sitte sammen anbefales dette.

Velkommen til landsstyremøte – informasjonsskriv

Påmeldingskjema (Ligger også nederst på siden)

Hvem deltar?

Sentralstyret, uten varaer

Fylkesstyrene, fortrinnsvis leder og nestleder, en voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylke

Representanter fra kontrollkomiteen

Representanter fra valgkomiteen

Observatører (feks ekstra representanter fra fylkesleddene)

Eksempel: et fylkeslag kan gjerne delta med flere observatører, men vil kun ha 2 stemmer hver.

Er du usikker på om du skal delta? spør din styreleder eller organisasjonskonsulent Morten.

Saksliste

  • 22-2-1 Konstituering
  • 22-2-2 Nye uttalelser
  • 22-2-3 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Strategisk plan
  • 22-2-4 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – UoF mener
  • 22-2-5 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Org. Erklæring
  • 22-2-6 Styringsdokumenter Landsmøte 2023 – Lover
  • 22-2-7 Oppdatering fra arbeidsgruppa – Innspill landsstyret
  • 22-2-8 Oppfølging av saker fra landsstyremøtet i april
  • 22-2-9 Innkomne saker

Les sakspapirene her

Sakfristen for å melde inn saker har gått ut. OBS! Alle sakene om styringsdokumenter skal jobbes videre med frem mot Landsmøte 2023. Det er også mulig å påvirke disse senere.

Møtemat?

Ettersom møtet er digitalt kan vi ikke servere mat/kaffe/Urge/Nocco/frukt eller lignende.

MEN vi vil veldig gjerne at du får i deg litt mat og drikke allikevel. Vi dekker derfor utlegg til mat eller drikke for inntil kr 200 per delegat.

For å få refusjon må du enten bruke skjema for refusjon, eller Berg-Hansen-app for de sentralt tillitsvalgte.

Ved både reisegodtgjørelse OG utlegg, bruk skjema for reiseoppgjør. (gleder fylkeslag med egen økonomi)

Merkes: LANDSSTYREUTLEGG (OG navn på fylke ved fylkeslag)

Påmeldingsfrist – 15. oktober

Påmelding:

Spørsmål?

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent Morten:
morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86

27.9.2022