Velkommen til Landsstyremøte våren 2022

1.-3 april 2022 er skal vi møtes fysisk på Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landstyremøtet?

I tiden fremover vil det legges opp til fysisk treff på våren og digitalt treff på høsten. Dette er det fysiske møtet.

Landsstyremøtet er møtet der sentralstyret og fylkesrepresentantene kan beslutte i saker mellom Landsmøtene.

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 650 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 11 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Hvor og når?

Thon Hotell Arena (Nesgata 1, 2004 Lillestrøm) helgen 1. – 3. april.

Vi vil bo på et hotell med møterom tilgjengelig. Mat og reise er dekket av Ungdom og Fritid sentralt.

Ankomst fredag ca. 1600-1800

Møtetid fredag ca. 1800-2000

Møtetid lørdag ca. 0930-1700

Møtetid søndag ca. 0930-1500

Se mer infomasjon her – Velkommen til landsstyremøte – informasjonsskriv

Hvem deltar?

Sentralstyret, uten varaer

Fylkesstyrene, fortrinnsvis leder og nestleder, en voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylke

Representanter fra kontrollkomiteen

Representanter fra valgkomiteen

Observatører (feks ekstra representanter fra fylkesleddene)

Er du usikker på om du skal delta? spør din styreleder eller organisasjonskonsulent Morten.

Program

Program fredag 1. april

16:00 18:00 Ankomst / innsjekk
17:30 18:00 Servering enkel håndmat
18:00 20:00 Parallelle møter: Sentralstyremøte (Sentralstyret)
18:00 18:45 Parallelle møter: Teambuilding (Fylkesstyrer)
18:45 19:00 Parallelle møter: Frifond-opplæring (Fylkesstyrer)
19:00 20:00 Parallelle møter: Litt om styrearbeid (Fylkesstyrer)
20:00 20:30 Pause /

 

Program lørdag 2. april

09:30 Oppstart
09:30 09:45 Ice Breaker
09:45 11:15 Parallelle møter: Sentralstyremøte
09:45 11:15 Workshop (Fylkesstyrer)
11:15 11:30 PAUSE
11:30 11:45 Energizer
11:45 12:45 Innspillsrunde fra fylkesstyrene: Hva trenger fylkesstyrene fra sekretariat og sentralstyre for å fungere best mulig?
12:45 13:00 Opplæring / møteregler
13:00 14:00 LUNSJ
14:00 Landsstyremøtet starter
14:00 14:15 Energizer
14:15 14:45 SAK 22-1-1 Konstituering
14:45 15:15 SAK 22-1-2 Årsberetning 2021
15:15 15:30 PAUSE
15:30 16:00
SAK 22-1-3 Valgkomiteens beretning 2021
SAK 22-1-4 Kontrollkomiteens beretning 2021
16:00 16:30
Status strategisk plan
Status ungdomskampanje
16:30 17:00 Nettverking på egenhånd / egentid
17:00 18:00 PAUSE
18:00 20:00 Oppmøte i lobbyen for Klubbessøk Sketten Fritidssenter Jolly demokratigruppe (frivillig)
20:30 21:30 Middag

 

Program søndag 3. april

09:30 Oppstart
09:30 09:45 Ice Breaker
09:45 10:15 SAK 22-1-5 Nye uttalelser
10:15 10:45 SAK 22-1-6 Revidert regnskap
10:45 11:00 PAUSE
11:00 11:05 Energizer
11:05 12:00 Workshop
12:00 12:30 SAK 22-1-7 Suppleringsvalg
13:00 14:00 LUNSJ
14:00 14:30 SAK 22-1-8 Innkomne sa

Vi regner med at dette blir en hyggelig helg, med god mulighet for å være sosiale på tvers av fylkene.

Saksliste

  • 22-1-1   Konstituering
  • 22-1-2   Årsberetning 2021
  • 22-1-3   Valgkomiteens beretning 2021
  • 22-1-4   Kontrollkomiteens beretning 2021
  • 22-1-5   Nye uttalelser
  • 22-1-6   Revidert regnskap
  • 22-1-7   Suppleringsvalg
  • 22-1-8   Innkomne saker

Sakspapirer er sendt ut – se fullstendige sakspapirer her

(Det vil være egen saksliste for senstralstyremøtet som finner sted fredag ettermiddag og lørdag formiddag)

Refusjoner for reise og utlegg

Sentralt tillitsvalgte bes om å bruke Berg-Hansen-app, på samme måte som de er vant med.

Tillitsvalgte fra fylkene bes om å bruke skjemaene under.

Ved kun utlegg, bruk skjema for refusjon.

Ved både reisegodtgjørelse OG utlegg, bruk skjema for reiseoppgjør.

Merkes: LANDSSTYREUTLEGG (OG navn på fylke ved fylkeslag)

Spørsmål?

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent Morten:
morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86

 

 

3.2.2022