Ungdom og Fritid Agder

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Agder?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Agder. Alle medlemsklubber i Agder er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 57 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Agder

Simen Høgdal Pedersen, styreleder
Tinnheia fritidsklubb, Kristiansand

Nikolai Eklund, styremedlem voksen
Randesund bydelshus, Kristiansand

Thor E. Isaksen, styremedlem voksen
Samsen kulturhus, Kristiansand

Ida Olsen – Sund, styremedlem voksen
Bykle – Hovden fritidsklubb, Bykle

Susanne Jacobsen, styremedlem ungdom  
Åseral Ungdomsklubb, Åseral

Nanna Thomsen Hald, styremedlem ungdom
Bykle – Hovden fritidsklubb Ungdom,  Bykle

Benjamin Mortensen, styremedlem ungdom 
Voie Fritidsklubb, Kristiansand

Knut Andreas Jensen, styremedlem ungdom
Hellemyr fritidsklubb, Kristiansand

Christian Høyer Thorsen, styremedlem ungdom 
Randesund bydelshus, Kristiansand

Kontakt Ungdom og Fritid Agder: agder@ungdomogfritid.no