Ungdom og Fritid Agder

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Agder

Simen Høgdal Pedersen, styreleder
Tinnheia fritidsklubb, Kristiansand

Nikolai Eklund, styremedlem voksen
Randesund bydelshus, Kristiansand

Thor E. Isaksen, styremedlem voksen
Samsen kulturhus, Kristiansand

Ida Olsen – Sund, styremedlem voksen
Bykle – Hovden fritidsklubb, Bykle

Susanne Jacobsen, styremedlem ungdom  
Åseral Ungdomsklubb, Åseral

Nanna , styremedlem ungdom
Bykle – Hovden fritidsklubb Ungdom,  Bykle

Benjamin Mortensen, styremedlem ungdom 
Voie Fritidsklubb, Kristiansand

Knut Andreas Jensen, styremedlem ungdom
Hellemyr fritidsklubb, Kristiansand

Christian Høyer Thorsen, styremedlem ungdom 
Randesund bydelshus, Kristiansand

Kontakt Ungdom og Fritid Agder: agder@ungdomogfritid.no