Ansvarsdokument Medvirkningsverksted for kommuner

Skjemaet som må utfylles ligger nederst på siden.

Praktisk tilrettelegging:
Kursarrangør må sørge for egnede lokaler og matservering (se punkt under).

Lokalet må:

  • Romme alle kursdeltagere (bordplass + stol til hver pers + plass til å bevege seg/gjennomføre praktiske øvelser).
  •  Være dynamiske (bordene kan flyttes og settes sammen til prosessøvelser, gruppearbeid og lignende).

Utstyr som må være tilstede:

  • Projektor med pc-tilkobling
  • Internett
  • Blanke a4 ark
  • penner/tusj til deltagere

 

Bestilling og betaling av mat til kurset:

Kursbestiller har selv ansvar for bestilling av mat. Det anbefales enkel servering for alle kurs som varer mer enn 4 timer. Husk å bestille mat til kursholder også, se punkt og reise og opphold lenger ned i dokumentet. Kursholderne legger inn en matpause i alle kurs.

Husk å ha vann tilgjengelig til kursdeltakerne!

Bestilling av og utlegg for reise og opphold:

Kursholder og Ungdom og Fritid sørger for å bestille reise og evt. hotellopphold for kursholder. Hvis kursholder må overnatte i forbindelse med kurset, kommer det i tillegg et diett-tillegg på kr 250,-. Kursholder skal også få mat i forbindelse med matservering i løpet av kurset.

Disse utgiftene må dekkes av kursbestiller.

Ungdom og Fritid  sender faktura for kurs +utgifter på reise, kost og losji i etterkant av kurset.

Kursmateriell

Ungdom og Fritid sender ut evt. kursmateriell til kursbestiller per epost i etterkant av kurset. Kursmateriell for Medvirkningsverkstedet inneholder en digital versjon av vårt tilhørende kurshefte + en pdf av presentasjonen fra kursdagen.

Dersom kursarrangør kansellerer kurset gjelder følgende satser:

 

Kansellering Hva som skal dekkes
Mindre enn 1 måned før kurset: Kursarrangør må dekke 25 % av kurshonorar og ev. andre kostnader.

Ved bestilling av kurslokaler og mat står kursarrangør ansvarlig for hele betalingen ved kansellering.

Mindre enn 2 uker før kurset: Kursarrangør må dekke 50 % av kurshonorar og ev. andre kostnader.

Ved bestilling av kurslokaler og mat står kursarrangør ansvarlig for hele betalingen ved kansellering.

Mindre enn 1 uke før: Kursarrangør må dekke hele kurshonoraret og ev. andre kostnader.

Ved bestilling av kurslokaler og mat står kursarrangør ansvarlig for hele betalingen ved kansellering.