Digital tillitsvalgtsamling 2023

Velkommen til digital samling!

Vi ønsker å invitere til felles digitalt kursopplegg for tillitsvalgte i mars.

Samlingen er for alle styremedlemmer (tillitsvalgte) i fylket, ungdom og voksne.

NB! Det er viktig at flest mulig deltar for å være godt forberedt til Landsmøte i mai. Selv om du selv ikke skal delta som delegat vil det være nødvending for fylkesstyret å forberede delegatene.

Les mer om Landsmøte her.

De nye tillitsvalgte skal ønskes velkommen, og få nyttig info om det å være tillitsvalgt i Ungdom og Fritid.

Vi skal også evaluere fylkesleddene så langt. Kort sagt – hva fungerer godt med fylkesleddene i dag? Og hva kan fungere bedre på sikt?

Da trenger vi innspill fra dere som har vært med en stund.

 

Når

Torsdag 16. mars kl. 17.00 – 20.00

Onsdag 22. mars kl. 17.00 – 20.00

Samlingene er fordelt over to kvelder, der man velger hvilken kveld man deltar. Man trenger kun å delta på én av de to samlingene.

Vi anbefaler at styrene blir enige internt om hvilken dag deres styre deltar, slik at dere kan jobbe godt i grupper med styret. Kan styret ikke delta på samme kveld er det i orden å dele styret i to.

 

Program

 • DELT OPPLEGG
  • Velkommen til Ungdom og Fritid – for nye tillitsvalgte
  • Evaluering av fylkesleddet – for sittende tillitsvalgte
 • LANDSMØTE
  • Info om Landsmøte
  • Innføring i sakene
  • Hva kan styret gjøre i forkant?
 • Søknadsordninger
  • Hvordan bruke Ung Skaperarena og Erasmus+ Ungdom til å skape aktivitet i fylkene

 

Påmelding

Styreledere bes om å koordinere påmeldingene fra sitt fylkesstyre og sørge for at alle meldes på en av dagene.

 

Har du noen spørsmål du behøver å stille oss?

Ismael Odin Årthun
E-post: ismael@ungdomogfritid.no
Mobil: +47 973 40 301

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

Bare ta kontakt med oss så skal vi svare deg så godt vi kan!

Sist oppdatert 3.3.2023