Fylkesårsmøte 2021 Møre og Romsdal

Hold av datoen

Møtet i Møre og Romsdal blir tirsdag 16. februar fra klokken 16.00 (Registering fra 15.30)
Møtet er planlagt Digitalt
Påmelding i bunnen av siden

Vil du bli tillitsvalgt?

Fylkesleddet er avhengige av påfyll av nye, engasjerte ungdom (brukere) og voksne (ansatte) til tillitsverv og deltakelse i fylkesleddet.
Ungdom og ansatte som ønsker å bidra til å løfte sitt felt i fylket bes om å nominere seg selv, sine ansatte eller ungdom.
Har du lite, mye eller ingen erfaring? Det spiller ingen rolle! Er du engasjert og ønsker å bidra, delta i spennende prosjekter eller løfte statusen til klubbarbeidet, da er det deg vi trenger.

Ungdom =  Bruker av klubb mellom 10 og 26 år.
Voksen = over 18 år og er/har vært ansatt i klubb

Nominasjoner gjøres i bunnen av siden.

Endringsforslag lover 

Alle medlemsklubber kan komme med endringsforslag til lover.
Skjema for endringsforslag

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet.

Er det et spesielt fokus du ønsker at fylkesleddet skal ha?
Er det en sak du ønsker at fylkesårsmøtet skal behandle?

Meld inn deres sak