Fylkesårsmøte 2021 Nordland

Hold av datoen

Møtet i Nordland blir lørdag 20. februar fra kl. 12.00-15.15 (Registrering og kaffe fra 12.00)

Møtestart 1230
Møtet er planlagt Digitalt. Påmeldte deltakere får tilsendt link.
Påmelding i bunnen av siden

Vi gleder oss til å få innspill fra dere om hva fylkeslaget skal jobbe med fremover.

Unge Stormen kommer også til å holde et innlegg.

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker