Fylkesårsmøte 2021 Oslo

Hold av datoen

Møtet i Oslo blir tirsdag 16.2. fra klokken 15.00 – 18.15
Møtet holdes digitalt og møtelenke vil bli sendt til alle påmeldte. Den første halvtimen i programmet er satt av til at alle skal få testa ut den digitale plattformen og få support ved behov.
Påmelding i bunnen av siden

Vil du sitte i styret?

Å bli valgt til å sitte i fylkesstyret betyr at man skal være med å representere fritidsklubbene i Oslo. Fylkesstyret bestemmer mellom årsmøtene, men må følge det vi blir enig om der. Hvis du blir valgt inn i styret må du regne med å måtte jobbe noen timer hver uke. Du trenger ikke ha erfaring med slikt arbeid fra før, vi vil gi opplæring, det eneste vi ønsker er at du er engasjert i Oslos fritidstilbud. Alle kan nominere seg selv til valg i skjemaet under, eller du kan nominere noen andre du vet om som kan passe til jobben (husk å spørre dem om de vil først bare). Man må enten være en ungdom som bruker fritidsklubb i Oslo eller en ansatt (alle nivå). Hvis du lurer på mer om hva det går ut på kan du ta kontakt direkte på oslo@ungdomogfritid.no

Hvis du er usikker på om du ønsker å ta på deg jobben med å sitte i styret går det også an å melde seg til arbeidsgrupper for tema man er spesielt opptatt av.


Ungdom =  Bruker av klubb mellom 10 og 26 år.
Voksen = over 18 år og er/har vært ansatt i klubb

Nominasjoner gjøres i bunnen av siden.

Endringsforslag lover 

Alle medlemsklubber kan komme med endringsforslag til lover.
Skjema for endringsforslag

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning – hva styret har jobbet med i 2020
  • Regnskap fra foregående år – hva styret har brukt penger på i 2020
  • Budsjett – hva styret skal bruke penger på
  • Valg av fylkesstyre og valgkomité
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker – alle kan melde inn saker de vil skal diskuteres på årsmøtet

Er det et spesielt fokus du ønsker at fylkesleddet skal ha?
Er det en sak du ønsker at fylkesårsmøtet skal behandle?

Meld inn deres sak