Fylkesårsmøte 2021 Trøndelag

Hold av datoen

Møtet i Trøndelag blir lørdag 30.1. fra klokken 12.00 (Registrering og kaffe fra 11.30)
Møtet er planlagt Digitalt. Påmeldte deltakere får tilsendt møtelink
Påmelding i bunnen av siden

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet.

Er det et spesielt fokus du ønsker at fylkesleddet skal ha?
Er det en sak du ønsker at fylkesårsmøtet skal behandle?

Meld inn deres sak