Fylkesårsmøte 2021 Vestland

Hold av datoen

Møtet i Vestland blir tirsdag 2. februar kl. 18.00 (Registrering og kaffe fra kl. 17.30)
Møtet er planlagt Digitalt
Påmelding i bunnen av siden

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

Det blir også mulig å bli litt kjent med de andre klubbene og påvirke hvilken retning fylkeslaget skal ta!