Fylkesårsmøte 2022 Agder

Hold av datoen

Møtet i Agder blir onsdag 16. februar fra klokken 18.00-20.00. Registrering fra 17.30.

Sted

En kan delta fysisk ved oppmøte på Minne kultursenter i Åseral – Ljoslandsvegen 9, 4540 Åseral, eller digitalt.

Hvis en deltar digitalt oppfordres det til at ungdomsarbeidere inviterer sin ungdom til f.eks. klubben, slik at man ikke er helt alene, i tråd med kommunens smittevernregler.

Påmelding i bunnen av siden

Vil du bli tillitsvalgt?

Fylkesleddet er avhengige av påfyll av nye, engasjerte ungdom (brukere) og voksne (ansatte) til tillitsverv og deltakelse i fylkesleddet.
Ungdom og ansatte som ønsker å bidra til å løfte sitt felt i fylket bes om å nominere seg selv, sine ansatte eller ungdom.

Ungdom og Fritid Agder oppfordrer spesielt ungdom og voksne fra andre kommuner enn Kristiansand til å nominere seg.

Har du lite, mye eller ingen erfaring? Det spiller ingen rolle! Er du engasjert og ønsker å bidra, delta i spennende prosjekter eller løfte statusen til klubbarbeidet, da er det deg vi trenger. Se mer informasjon her

Ungdom =  Bruker av klubb mellom 10 og 26 år.
Voksen = over 18 år og er/har vært ansatt i klubb

Nominasjoner gjøres i bunnen av siden.

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:
  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet.

Meld inn deres sak