Fylkesårsmøte 2022 Oslo

Arrangementet blir i Oslo 14. februar, 16.30-20.30, på selveste Valentines Day. <3

Alle med kjærlighet til fritidsklubber som ikke har en date denne kvelden, vet hvor de bør være for å ha en hyggelig kveld. Nemlig med oss <3

Sted Popsenteret i Oslo. Bygg T, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Vi planlegger nå både for fysisk samling på Popsenteret i Oslo med kulturelt innslag, og en eventuell digital backup dersom det fortsatt er vanskelig å møtes fysisk.

Hvis en deltar digitalt oppfordres det til at ungdomsarbeidere inviterer sin ungdom til f.eks. klubben, slik at man ikke er helt alene, i tråd med kommunens smittevernregler.

Påmelding i bunnen av siden

Vil du bli tillitsvalgt?

Fylkesleddet er avhengige av påfyll av nye, engasjerte ungdom (brukere) og voksne (ansatte) til tillitsverv og deltakelse i fylkesleddet.
Ungdom og ansatte som ønsker å bidra til å løfte sitt felt i fylket bes om å nominere seg selv, sine ansatte eller ungdom.
Har du lite, mye eller ingen erfaring? Det spiller ingen rolle! Er du engasjert og ønsker å bidra, delta i spennende prosjekter eller løfte statusen til klubbarbeidet, da er det deg vi trenger.

Ungdom =  Bruker av klubb mellom 10 og 26 år.
Voksen = over 18 år og er/har vært ansatt i klubb

Nominasjoner gjøres i bunnen av siden.

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet.

Meld inn deres sak