Fylkesårsmøte 2022 Rogaland

Hold av datoen

Arrangementet blir på Sola lørdag og søndag 12-13. februar

(Om det ikkje lar seg gjøre å ha et fysisk fylkesårsmøte blir det eit digitalt et på søndagen.)

Sted

En kan delta fysisk ved oppmøte på Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32, 4050 Sola, eller Digitalt.

Hvis en deltar digitalt oppfordres det til at ungdomsarbeidere inviterer sin ungdom til f.eks. klubben, slik at man ikke er helt alene, i tråd med kommunens smittevernregler.

Lørdag blir det gruppeoppgave med fokus på å bli kjent med hverandre, forskjellige workshops og makerspace. Det vil bli en presentasjon av de klubbene som er representert inn i styret den dag i dag. Der vil vi også fortelle om hva ungdom og fritid fylkesstyre er og hvordan fylkesårsmøtet på søndagen vil bli gjennomført. Deretter blir det kulturelle innslag på kvelden og kos med mat og aktiviteter. Vi overnatter i soveposer sammen i en storsal (lokasjon er ikke avgjort).

Søndag gjennomfører vi fylkesårsmøte. Vi vil streame fylkesårsmøte, sånn at de som ikke kan komme kan se det digitalt. Om dette ikke lar seg gjøre å møtes fysisk, så blir det et digitalt møte på søndag. Det vil vi komme tilbake med senere om det er det alternativet som blir.  

Det viktigste for oss er at dere har lyst til å delta og komme med deres ønsker og innspill til hva vi i styret bør gjøre for å være en nyttig støttespiller for dere ute i klubbene.

Påmelding i bunnen av siden

Vil du bli tillitsvalgt?

Fylkesleddet er avhengige av påfyll av nye, engasjerte ungdom (brukere) og voksne (ansatte) til tillitsverv og deltakelse i fylkesleddet.
Ungdom og ansatte som ønsker å bidra til å løfte sitt felt i fylket bes om å nominere seg selv, sine ansatte eller ungdom.
Har du lite, mye eller ingen erfaring? Det spiller ingen rolle! Er du engasjert og ønsker å bidra, delta i spennende prosjekter eller løfte statusen til klubbarbeidet, da er det deg vi trenger.

Ungdom =  Bruker av klubb mellom 10 og 26 år.
Voksen = over 18 år og er/har vært ansatt i klubb

Nominasjoner gjøres i bunnen av siden.

Saker

Det er noen saker fylkesårsmøtet er lovpålagt å behandle

Fylkesårsmøtet skal behandle:

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Valg av fylkesstyre
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet.

Meld inn deres sak