Demokratidager og Fylkesårsmøte 2023 Oslo Møteportal

Velkommen til portalen for Demokratidag og Fylkesårsmøte Oslo

Vi har laget et opplegg til en Demokratidag dere kan holde på klubben. På denne måten kan dere legge fokus på lokale saker som er viktig for medlemmene på deres klubb OG bli med å påvirke klubbfeltet i Oslo ved å delta i fylkesårsmøtet – på en og samme klubbkveld!

Dere kan vinne kr 2 500 til klubben dersom dere blir med på fylkesårsmøte-delen. 
Dato/tid Uke 8-10 – En dag det passer på deres klubb, innen 12. mars.
Sted På deres egen klubb
For Alle fritidsklubber i Oslo. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom). Et forslag er å invitere hele klubben til ALLMØTE for å bestemme i lokale klubbsaker og fortsette møtet med kun klubbstyret til FYLKESÅRSMØTET.

Møteportalen er åpen fra 20. – 12.3 (uke 8-10).

Info om demokratidag - på møtedagen

Dere logger inn med medlemsnummer og stemmer. Obs! dere har kun 2 stemmer per klubb. (de to valgte representantene).

Delta på møtet her.

Det dere må gjennomføre for å ha deltatt på fylkesårsmøtet er diskusjon i gruppa hvor målet er å komme til enighet i sakene som er lagt ut av fylkesstyret. Se sakspapirer her

Noe av det er ting dere må gå gjennom og godkjenne (beretning og budsjett).

Andre ting kan man komme med endringsforslag til (handlingsplan, valg, eventuelt). Fristen for å komme med endringsforslag har gått ut.

Ønsker man å fremme forslag til valg eller innhold til handlingsplan må det gjøres før møtet siden vi ikke skal møtes fysisk. Fristen har gått ut her.

Man kan fortsatt påvirke prioritering av handlingsplanen. Man kan også melde seg til tillitsverv :)

Dere inviterer deres medlemmer (eventuelt bare klubbstyret)

Innholdet kan være 3-delt. Skal dere ha med alle dele, prøv å sette av nok tid. Forslag til tidsbruk under.

Demokrati-intro – 5-15 min
 • Demokratiopplæringa er valgfri
 • En kort video forklarer hvorfor vi skal delta i demokratiet og hvordan vi kan bruke det på klubben, ligger i møteportalen
 • Dere kan legge opp til egen utvidet demokratiopplæring
Lokalt klubbdemokrati (allmøte eller klubbstyremøte) – 15 min
  • Også valgfritt. Men vi oppfordrer dere til å legge opp til avstemminger innenfor de rammene som passer lokalt for det neste semesteret.
  • Forslag til saker destinasjon ferieklubb, åpningstider neste semester, tema sommerfest, aktiviteter fritidsklubbens dag, valg av nytt klubbråd?


Regionalt klubbdemokrati (fylkesårsmøte) – 30 min
 • Klubbstyret eller to valgte delegater blir med å gi innspill og stemme ved Ungdom og Fritids fylkesårsmøte.
 • Avstemmingen skjer via skjema under
 • Hver klubb har to stemmer – 1 ungdom og 1 voksen, eventuelt 2 ungdom
 • 2 klubber trekkes ut til å vinne kr 2 500 til å bruke på sin klubb. Krever påmelding og avgitte stemmer.

Dette går også fint. Men vi håper selvsagt dere vil være med å bidra på fylkesårsmøtet også. Som sagt er det lettere for fylkeslaget å få gjennomslag hvis vi kan vise til stor aktivitet blant våre medlemmer. Deltakelse på fylkesårsmøtet er én måte å måle dette på som vil gi fylkesstyret gode argumenter til hvorfor kommunen bør lytte til oss. Jo flere vi står sammen, jo sterkere blir vår stemme! 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

 • Fylkesstyrets beretning
 • Regnskap fra foregående år
 • Budsjett
 • Suppleringsvalg
 • Valg av delegater til Landsmøte
 • Handlingsplan

Les fullstendige sakspapirer her

Dette velger dere selv.

Dere presenterer egne saker og tar imot spørsmål, styrer en diskusjon og noterer ned innspill.

Gjør det gjerne enkelt, ved håndsopprekning, der man stemmer over for eksempel to, tre alternativer. Kanskje klubbstyret har laget klar alternativene som det skal stemmes over og resten av møtet kan få komme med innspill.  Disse innspillene stemmes over.

Eksempel – avstemming ferietur sommer

 • 1 – Bø i Telemark (foreslått av klubbstyret)
 • 2 – Liseberg (foreslått av klubbstyret)
 • 3 – Tusenfryd (forslått ved håndsopprekning)

Skal dere ha personvalg til for eksempel klubbstyret, bør det være hemmelig valg.

Dette kan løses ved å bruke lapper, der dere stemmer frem de som ønsker å stille.

Pass på med en god forventningsavklaring til både de som stiller til valg og de som skal stemme, sånn at dere legger opp til best mulig stemning og støttende atmosfære.

Kjedelig hvis alle blir lei seg :(

Medlemsnummeret finner du på faktura, tilsagnsbrev for stønad og på Ungdom og Fritids Min side

Ungdom og Fritid Oslo skal arrangere fylkesårsmøte en gang per år. Tidligere erfaring viser at det er vanskelig for klubbene å delta, fordi det fører til at man må stenge klubben, eller får store merkostnader ved å delta.

Det viktigste for UoF Oslo er at flest mulig kan delta i demokratiet. Så hvis dere ikke kan reise til oss, legger vi gjerne opp til at dere kan ha et arrangement direkte på klubben. Bra for dere, bra for oss alle!

Premie, sier du?

Ja, de klubbene som deltar og stemmer på fylkesårsmøtet vil være med i trekningen av kr 2.500 til klubben. Det blir trukket to vinnere!

Det er fylkesleddet til alle fritidsklubbene i Oslo. Fylkesleddet består av alle de 67 klubbene i byen og et fylkesstyre som er valgt for å representere klubbene. Det er ungdom og voksne fra klubbene i byen som er valgt inn i styret. Styret gir innspill til politikere og media om saker som omhandler klubbene i byen.

Ja, men dere har kun to stemmer.

Det kan gjerne løses med håndsopprekning. Dere kan velge å ha stemmesedler, dersom noen av sakene som skal stemmes over bør være hemmelig. Personvalg bør være hemmelig. Vær oppmerksom på at hemmelige valg med stemmesedler tar lengre tid, så da bør dere sette av dette.

Det går fint. Vi håper dere bruker muligheten til å prioritere begge.

DELTA PÅ MØTET HER

Klikk på knappen over for å delta i fullskjerm