Ungdom og Fritid Innlandet

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Innlandet

Thea Nicoline Dessen, styreleder voksen
Ungdomskulturhuset Plan B, Lillehammer

Joakim Wisløff, styremedlem voksen
Ungdommenes Hus Rendalen, Rendalen

Ronja Svendsen, styremedlem ungdom
Ungdommenes Hus Rendalen, Rendalen

Jo-Andre Sperstad Fjeld, styremedlem voksen
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk

Alfred Åmot, styremedlem ungdom
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk

Kontakt Ungdom og Innlandet: innlandet@ungdomogfritid.no