Ungdom og Fritid Innlandet

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Innlandet?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Innlandet. Alle medlemsklubber i Innlandet er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 43 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Innlandet

Thea Nicoline Dessen, styreleder voksen
Ungdomskulturhuset Plan B, Lillehammer

Joakim Wisløff, styremedlem voksen
Ungdommenes Hus Rendalen, Rendalen

Ronja Svendsen, styremedlem ungdom
Ungdommenes Hus Rendalen, Rendalen

Jo-Andre Sperstad Fjeld, styremedlem voksen
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk

Alfred Åmot, styremedlem ungdom
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk

Kontakt Ungdom og Innlandet: innlandet@ungdomogfritid.no