Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i Ungdom og Fritid

Vestfold og Telemark søker dyktig fylkessekretær

Som første fylkesledd i landet søker vi nå etter en fylkessekretær som kan bistå fylkesstyret og skape aktivitet i fylket. Kanskje det er deg vi leter etter?

Vi søker kandidater til vervet som sekretær for fylkesstyret. Vervet er å anse som et oppdrag og honoreres kr 60 000,- i året uten feriepenger og pensjon. Det forventes at man jobber 3-4 timer i uka, men det er stor fleksibilitet da du selv styrer når og hvor du ønsker å jobbe fra. Det er en fordel om du har kjennskap til feltet lokalt.

Fylkessekretær har ansvar for:

  • Tilrettelegging av fylkesstyrets arbeid og oppfølging av deres vedtak
  • Kontakt med de lokale fritidsklubbene
  • Sekretæroppgaver og annet administrativt arbeid
  • Bistå i gjennomføring av fylkesårsmøte innen utgangen av mars hvert år, på styremøter og med å skape aktivitet i fylkeslaget gjennom året.
  • Bistå styret og organisasjonen i innhenting av eksterne midler til drift og prosjekt.

Vi søker deg med:

  • Erfaring fra demokratiske frivillige organisasjoner og fra fritidsklubbfeltet.
  • Evne til å være fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver
  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • Gode samarbeidsevner

Søknadsfrist: fortløpende

Intervju: fortløpende

Send inn søknad via skjema her 

Om Vestfold og Telemark fylkesstyre

Fylkesleddet er et demokratisk ledd mellom medlemsklubben og sentralleddet. Hvert fylkesledd har årlige fylkesårsmøter og et fylkesstyre bestående av halvparten ungdom.

Alle Ungdom og Fritids medlemmer innenfor det enkelte fylket er automatisk en del av sitt fylkeslag, og alle medlemsklubbene vil bli invitert til fylkesårsmøtene og kan stille med en ungdomsrepresentant og en voksenrepresentant. Fylkesårsmøtene er årsmøtet i fylket og skal avholdes innen utgangen av mars i hvert fylke.

Vestfold og Telemark er et godt driftet fylkesstyre med egne midler til å honorere verv som fylkessekretær.

Se mer om Vestfold og Telemarks fylkesstyre her

Har du spørsmål om stillingen?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

08.08.2023