Ungdom og Fritid Møre og Romsdal

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Mattis Himo, styreleder voksen
Bakgården ungdomshus, Kristiansund

Rebecca Hareide Vartdal, styremedlem voksen
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Elias Leirstad Vike, styremedlem ungdom
Grotta Ungdomsklubb, Molde

Bergljot Alette Gravanes, styremedlem voksen
Grotta Ungdomsklubb, Molde

Julia Nilsen, styremedlem ungdom
Vibes kulturverksted, Sula/Ålesund

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no