Ungdom og Fritid Møre og Romsdal

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Møre og Romsdal?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Møre og Romsdal. Alle medlemsklubber i Møre og Romsdal er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 21 medlemsklubber.

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Julia Nilsen, styreleder ungdom
Vibes kulturverksted, Ålesund
Marie Flatin, medlem voksen
Bell ungdomsklubb, Ulstein
Bergljot Alette Gravanes, medlem voksen
Grotta ungdomsklubb, Molde
Marion Meisal, styremedlem ungdom
Grotta ungdomsklubb, Molde
Filip Hatlen, styremedlem ungdom
Grotta ungdomsklubb, Molde

Mattis Himo, vara voksen
Bakgården ungdomshus, Kristiansand

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no