Ungdom og Fritid Møre og Romsdal

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Møre og Romsdal?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Møre og Romsdal. Alle medlemsklubber i Møre og Romsdal er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 21 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Mattis Himo, styreleder voksen
Bakgården ungdomshus, Kristiansund

Rebecca Hareide Vartdal, styremedlem voksen
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Elias Leirstad Vike, styremedlem ungdom
Grotta Ungdomsklubb, Molde

Bergljot Alette Gravanes, styremedlem voksen
Grotta Ungdomsklubb, Molde

Julia Nilsen, styremedlem ungdom
Vibes kulturverksted, Sula/Ålesund

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no