Ungdom og Fritid Møre og Romsdal

Vil du være med og påvirke?

Ungdom og Fritid ønsker å samle ansatte, frivillige og ungdom fra klubbene for å stifte fylkesleddet Ungdom og Fritid Møre og Romsdal.

Digitalt stiftelsesmøte

Vi oppfordrer klubbene til å melde på en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis. Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere regionalt. Her kan man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret.

Påmelding under video