Ungdom og Fritid Nordland

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Nordland?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Nordland. Alle medlemsklubber i Nordland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 45 medlemsklubber.

Fylkesstyre Nordland

Raymond Stolpen, styreleder voksen
Rognan Ungdomsklubb/Slipen Ungdomskafe, Saltdal

Fredrik Lillestjerne, styremedlem ungdom
Cobra, Lødingen

Elena Johnsen, styremedlem ungdom
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Gro Helene Klingenberg, styremedlem voksen
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Ivan Andreassen, styremedlem voksen
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Johan-Fredrik Klingenberg, styremedlem ungdom
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Kontakt Ungdom og Fritid Nordland: nordland@ungdomogfritid.no