Ungdom og Fritid Nordland

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Nordland

Raymond Stolpen, styreleder voksen
Rognan Ungdomsklubb/Slipen Ungdomskafe, Saltdal

Fredrik Lillestjerne, styremedlem ungdom
Cobra, Lødingen

Elena Johnsen, styremedlem ungdom
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Gro Helene Klingenberg, styremedlem voksen
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Ivan Andreassen, styremedlem voksen
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Kontakt Ungdom og Fritid Nordland: nordland@ungdomogfritid.no