Oppstartsmøte Ungdom og Fritid Viken

Ansatte, frivillige og ungdom i fritidsklubber og ungdomshus i Akershus, Buskerud og Østfold, se her!

Ungdom og Fritid ønsker å samle dere alle for å stifte fylkesledd Viken i Ungdom og Fritid. Vi oppfordrer klubbene til å sende en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis (inkludert lunsj), og vil legge til rette for både fagpåfyll og erfaringsutveksling.

Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere i Viken. Her kan man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret.

Samlingen vil skje i Auduns sal, i Rådhusteateret i Ski. Lørdag 19. oktober, fra kl 11.00-16.00. Registrering fra kl 10.00.

Påmeldingsfrist 11. oktober.

Detaljert program kommer nærmere. Vi håper å se mange påmeldte, og at dette blir starten på Ungdom og Fritid Viken som et aktivt og engasjerende fylkesledd som representerer alle klubbene i fylket! Ta gjerne kontakt med organisasjonekonsulent Henriette på mail: henriette@ungdomogfritid.no hvis du vil vite mer, eller om det er noe du ønsker å ta opp.

23.09.2019