Ungdom og Fritid Rogaland

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Rogaland

Martin T. Rinde, styreleder
Kvernevik fritidsklubb, Stavanger

Ingrid Risdal, styremedlem ungdom
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Glenn Roger Mardal, styremedlem voksen
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Bianca Bysheim Voll,  styremedlem ungdom
Sola FeelGood, Dysjaland

Siri Sele Sandnes, styremedlem voksen
Lura Bydelshus

Dilara Kara, styremedlem ungdom
Step-in Gausel Bydelshus, Stavanger

Sandra Bjørknes, styremedlem ungdom
Madla fritidsklubb, Stavanger

Karen Helene Skår Nilsen, styremedlem ungdom
Brack ungdomsklubb, Stavanger

Karine Berge, styremedlem ungdom
Lensmannsløa ungdomsklubb, Hå

Kontakt Ungdom og Fritid Rogaland: rogaland@ungdomogfritid.no