Ungdom og Fritid Rogaland

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Rogaland?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Rogaland. Alle medlemsklubber i Rogaland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 53 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Rogaland

Martin T. Rinde, styreleder
Kvernevik fritidsklubb, Stavanger

Ingrid Risdal, styremedlem ungdom
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Glenn Roger Mardal, styremedlem voksen
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Bianca Bysheim Voll,  styremedlem ungdom
Sola FeelGood, Dysjaland

Siri Sele Sandnes, styremedlem voksen
Lura Bydelshus

Dilara Kara, styremedlem ungdom
Step-in Gausel Bydelshus, Stavanger

Sandra Bjørknes, styremedlem ungdom
Madla fritidsklubb, Stavanger

Karen Helene Skår Nilsen, styremedlem ungdom
Brack ungdomsklubb, Stavanger

Karine Berge, styremedlem ungdom
Lensmannsløa ungdomsklubb, Hå

Kontakt Ungdom og Fritid Rogaland: rogaland@ungdomogfritid.no