Ungdom og Fritid Troms og Finnmark

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Troms og Finnmark

Hanne Johnsen Handå, styreleder voksen
Ungdommens Hus, Harstad

Linn-Tone Sandnes Skaug, styremedlem ungdom
Ungdommens Hus, Harstad

Elias Larsen, styremedlem ungdom
Kvaløysletta ungdomsklubb, Tromsø

Antonio Botturi, styremedlem voksen
Kvaløysletta ungdomsklubb, Tromsø

Hilde Normo, styremedlem voksen
Bootleg og Kvalsund ungdomsklubb, Hammerfest

Lene Enebakk, styremedlem voksen
Fritid Tromsø, Tromsø

Christine Enebakk, vara ungdom
Kroken Ungdomsklubb, Tromsø

Kontakt Ungdom og Fritid Troms og Finnmark: tromsogfinnmark@ungdomogfritid.no