Ungdom og Fritid Troms og Finnmark

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Troms og Finnmark?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Troms og Finnmark. Alle medlemsklubber i Troms og Finnmark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 49 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Troms og Finnmark

Hanne Johnsen Handå, styreleder voksen
Ungdommens Hus, Harstad

Linn-Tone Sandnes Skaug, styremedlem ungdom
Ungdommens Hus, Harstad

Antonio Botturi, styremedlem voksen
Kvaløysletta ungdomsklubb, Tromsø

Hilde Normo, styremedlem voksen
Bootleg og Kvalsund ungdomsklubb, Hammerfest

Lene Enebakk, styremedlem voksen
Fritid Tromsø, Tromsø

Christine Enebakk, vara ungdom
Kroken Ungdomsklubb, Tromsø

Kontakt Ungdom og Fritid Troms og Finnmark: tromsogfinnmark@ungdomogfritid.no