Ungdom og Fritid Troms og Finnmark

Ungdom og Fritid ønsker å samle ansatte, frivillige og ungdom i fritidsklubber og ungdomshus i Troms og Finnmark for å stifte fylkesledd Ungdom og Fritid Troms og Finnmark.

Oppstartsmøte

Vi oppfordrer klubbene til å sende en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis og vil legge til rette for både faglig påfyll og erfaringsutveksling. Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere i Troms og Finnmark. Her kan man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret. Vi sees!