Ungdom og Fritid Trøndelag

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Trøndelag?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Trøndelag. Alle medlemsklubber i Trøndelag er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 55 medlemsklubber.

Fylkesstyre Trøndelag

Esten Mortensen, styreleder
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Jannicke Olden, nestleder voksen
Månen og Bjung ungdomsklubb, Ørland

Vendelin Fredin-Risvik, nestleder ungdom
Panzer ungdomshus, Verdal

Eir Aas Jakobsen, styremedlem voksen
Panzer ungdomshus, Verdal

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Benjamin Kristiansen, styremedlem ungdom  
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Ava Klevan, styremedlem ungdom  
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no