Ungdom og Fritid Trøndelag

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Trøndelag?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Trøndelag. Alle medlemsklubber i Trøndelag er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 55 medlemsklubber.

Fylkesårsmøte for medlemsklubber 2021

Fylkesstyret jobber med å planlegge deres første fylkesårsmøte på nyåret.

  • Fylkesårsmøtet = årsmøtet i fylket
  • Alle medlemsklubber kan stille med to delegater; 1 ungdom og 1 voksen
  • Klubbene bestemmer retningen fylkesleddet skal ta og hva fylkesstyret skal jobbe med; dere kan ta opp saker dere ønsker og bruke stemmeretten deres.
  • Valg av nye tillitsvalgte, godkjenning av årsberetning og budsjett
  • Bli kjent med de andre klubbene i fylkene, få inspirasjon og del erfaringer

Les mer om fylkesårsmøtet her

Fylkesstyre Trøndelag

Esten Mortensen, styreleder
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Jannicke Olden, nestleder voksen
Månen og Bjung ungdomsklubb, Ørland

Silje Tronstad, nestleder ungdom
Vikhammer ungdomshus, Malvik

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Benjamin Kristiansen, styremedlem ungdom  
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Victoria Moen Rørvik, styremedlem ungdom  
Lagre’, Namsos

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no