Ungdom og Fritid Trøndelag

Ungdom og Fritid er en stor nasjonal organisasjon med medlemsklubber fra hele landet. Av smittevernmessige grunner, og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og vårt sosiale ansvar, har vi bestemt at vi i tiden fremover ikke vil avholde større møter, arrangementer, seminarer og kurs som inkluderer reisevirksomhet for våre medlemmer.

Dette innebærer i første omgang at vi utsetter stiftelsesmøtet 30.3. i Trondheim til september.

*Ny dato har blitt satt for høsten, se påmeldingsskjema under.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider https://www.fhi.no/ for oppdatert informasjon om utviklingen av koronavirussituasjonen i Norge.

Ungdom og Fritid ønsker å samle ansatte, frivillige og ungdom i fritidsklubber og ungdomshus i Trøndelag for å stifte fylkesledd Ungdom og Fritid Trøndelag.

Oppstartsmøte

Vi oppfordrer klubbene til å sende en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis og vil legge til rette for både faglig påfyll og erfaringsutveksling. Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere regionalt. Her kan man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret. Påmelding og innspill kan sendes inn i skjemaet under.