Ungdom og Fritid Trøndelag

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkeskontakter, ressursbank med dokumenter og maler og annen nyttig informasjon.

Fylkesstyre Trøndelag

Esten Mortensen, styreleder
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Jannicke Olden, nestleder voksen
Månen og Bjung ungdomsklubb, Ørland

Silje Tronstad, nestleder ungdom
Vikhammer ungdomshus, Malvik

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Benjamin Kristiansen, styremedlem ungdom  
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Victoria Moen Rørvik, styremedlem ungdom  
Lagre’, Namsos

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no