Ungdomsledelse: RELASJON

Kommunikasjon, samhandling og psykisk helse på åpne møteplasser

Gratis nettkurs for ungdomsarbeidere i felt. Kurset er lagt opp til en god blanding av forelesning, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling og gruppearbeid 😊

 

Her vil vi se på:

  • Betydningen av relasjonsarbeid for helse
  • Hvordan man bygger gode relasjoner med og mellom ungdom på klubb
  • Forskning på hvem ungdom som bruker klubb er
  • Klubbarbeiders rolle i relasjonsarbeidet
  • Ulike kommunikasjonsstrategier
  • Hvordan relasjonsarbeid kan være konfliktløsende
  • En innføring i tema psykisk helse: Hva er risiko, hva beskytter og klubbens rolle i forebyggende arbeid 😊

 

Påmelding: Nettkurs RELASJON påmelding

25.03.2022