Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark

Ungdom og Fritid ønsker å samle ansatte, frivillige og ungdom i fritidsklubber og ungdomshus for å stifte fylkesledd Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark.

Oppstartsmøte

Vi oppfordrer klubbene til å melde på en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis. Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere regionalt. Man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret.

(Påmelding under video)