Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Vestfold og Telemark. Alle medlemsklubber i Vestfold og Telemark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 38 medlemsklubber.

Her kommer det mer informasjon om hva fylkesstyret jobber med :D

Fylkesstyre Vestfold og Telemark

Tor Øystein Gravdal, styreleder voksen
Dalen ungdomsklubb, Tokke

Tommy Løvig-Larsen, nestleder voksen
Slagen ungdomsklubb, Tønsberg

Jenny Stavik, styremedlem ungdom
Eik ungdomsklubb, Tønsberg

Nora Aas Lund, styremedlem ungdom
Fyresdal ungdomsklubb, Fyresdal

Jon Tefre, styremedlem ungdom
UngdommeLie/LieSpawn, Skien

Dita Pruse, vara voksen
Gamlebanken ungdomshus, Nome

Kontakt Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark: vestfoldogtelemark@ungdomogfritid.no