Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark

Ungdom og Fritid er en stor nasjonal organisasjon med medlemsklubber fra hele landet. Av smittevernmessige grunner, og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og vårt sosiale ansvar, har vi bestemt at vi i tiden fremover ikke vil avholde større møter, arrangementer, seminarer og kurs som inkluderer reisevirksomhet for våre medlemmer.

Dette innebærer i første omgang at vi avlyser stiftelsesmøtet 12.3.2020 i Larvik.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider https://www.fhi.no/ for oppdatert informasjon om utviklingen av koronavirussituasjonen i Norge.

*Ny dato har blitt satt for høsten, se påmeldingsskjema nederst.

Ungdom og Fritid ønsker å samle ansatte, frivillige og ungdom i fritidsklubber og ungdomshus i Vestfold og Telemark for å stifte fylkesledd Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark.

Oppstartsmøte

Vi oppfordrer klubbene til å sende en ansatt og en ungdom fra hvert sted, hvis mulig. Samlingen er gratis og vil legge til rette for både faglig påfyll og erfaringsutveksling. Dette er et viktig møte hvor dere som våre medlemmer kan være med å påvirke hvordan Ungdom og Fritids nye fylkesledd skal fungere i tiden fremover, hvilke temaer og politikk som er viktig for dere regionalt. Her kan man være med ved å kun delta på møtet for å få mer informasjon, eller man kan delta mer aktivt ved å spille inn saker og/ eller stille til valg for fylkesstyret.