Ungdom og Fritid Vestland

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Vestland?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Vestland. Alle medlemsklubber i Vestland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 65 medlemsklubber.

Fylkesstyre Vestland

Svein Ekrem, styreleder
FriHuset og Straumeklubben, Øygarden

Selma Strand, nestleder ungdom
Hauge ungdomsklubb, Bremnanger

Eirik Botnen, styremedlem ungdom
Ungdomsbasen i Kvam Herad, Kvam
Camilla Sande Nielsen, styremedlem ungdom
Ungdomshuset Haffen, Kinn
Siriann Lillevik, styremedlem voksen
Ungdomsbasen i Kvam Herad, Kvam
Ingunn Fyllingen, styremedlem voksen
Frekhaug og Radøy Ungdomsklubb, Alver