Det står at vi har fått avslag eller at vi må revidere søknaden. Kan vi få en forklaring?

Dersom søknaden ikke oppfyller våre kriterier, kan den bli sendt i retur. Det betyr at den kan revideres, og vi vil følge opp med anbefaling til hvordan dere kan endre på søknaden slik at den innfrir våre kriterier. Dersom det ikke er mer midler igjen vil vi sende avslag, det lønner seg derfor å søke tidlig. Du kan klage/sende spørsmål til Ungdom og Fritid. Les mer om dette i våre retningslinjer under punkt om klageadgang.