Hva kan vi ikke søke om?

Nedenfor har vi listet opp hva man ikke kan søke støtte om. Er du i tvil, ber vi deg ta kontakt med sekretariatet for veiledning og hjelp, og for å få mer informasjon om hva du kan søke om.

Utgifter som skal dekkes av klubbens kommunale budsjett som daglig drift (inkl. kiosksalg), administrasjon, lønn til ansatte eller vikarer, honorar til elektriker, håndverkere, vakter, kaféansatte, festivalansatte, mannskap o.l.

Utgifter til utbedring av bygningsmasse som oppussing av nedslitte lokaler, vedlikehold, teknisk utbedring, innkjøp av hvitevarer, toalett, servanter, oppbevaring o.l.

Vi dekker ikke nødvendig inventar i klubben som sofa, stoler og bord. Aktivitetsfremmende møbler/inventar er unntaket fra denne reglen, dersom det tilfører ny aktivitet på klubben. Vi kan bevilge midler til særskilte oppgraderinger av aktivitetsrom, f. eks. midler til innkjøp av materialer til dansegulv, tegnebord til hobbykrok eller teknisk utstyr til musikkstudio.

Utgifter til regionale prosjekter eller utenlandsturer, underskudd for tidligere gjennomførte prosjekter o.l.

Pengepremier eller gavekort fra butikker. Vi dekker kun premier som går til så mange som mulig (maks. kr 50,– per person) eller gavekort på opplevelser (maks kr 200,- per person).

Rusmidler, alkohol og tobakk.