Hva kan vi søke om?

Det dere søker penger til skal være et aktivitetsfremmende tilbud, der alle på klubben kan delta. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode. Aktiviteter som setter begrensninger på hvor mange som kan delta vil vi i utgangspunktet ikke prioritere, f. eks. turer og underholdningsparker med inngangsbillett/høy egenandel. Egne grupper i klubben kan ikke levere egne søknader, det er klubben som helhet som søker. Les mer om dette her.