Hvem bestemmer hva dere skal søke penger til?

Ungdom og Fritid legger vekt på at ungdom skal være med på å bestemme. Det dere søker om skal være brukerstyrt, der de unge har reell innflytelse over tiltaket. Dette betyr i praksis at ungdommene skal være med å bestemme hva det skal søkes om penger til (f.eks. gjennom allmøter, idékasse, ungdomsstyre osv.), og ungdommene skal delta i søknadsprosessen (sammen med en voksen ansvarlig). Ansvarlig ungdom som står bak søknaden, kan bli kontaktet dersom noe er uklart i søknaden. Les mer om det i våre retningslinjer.