Hvor mange ganger kan vi søke?

Et medlem kan i hovedrunden bare sende inn én søknad, med unntak av de som søker om samarbeidsmidler med andre klubber i nærområdet. Hovedrunden åpner 1. mars og lukkes 1. oktober.  Unntak: Dersom det er mer midler igjen etter 1.oktober vil vi kunne lyse ut en ekstrarunde når alle søknadene er ferdig behandlet. Da vil vi i første omgang prioritere de som ikke har søkt før.  Les mer om dette her.