Kan vi omdisponere midlene?

Om det er behov for å omdisponere midlene, kan man søke om omdisponering. Søknad om omdisponering vil bli behandlet fortløpende med 14 dagers behandlingstid, og det er de samme retningslinjer som gjelder som for ordinære søknader. For å omdisponere må dere logge dere inn på «Min side», og finne den aktuelle søknaden dere ønsker å omdisponere.  Der finner dere «Omdisponering» som en egen fane øverst. Legg inn revidert budsjett og en forklaring på hvorfor dere må omdisponere.