Kan vi søke om penger til…både kurs og utstyr?

Ja, det kan dere. Selv om dere må velge kategori når dere skal søke, skjønner vi at de ikke alltid passer for alt dere ønsker dere. Derfor kan dere for eksempel søke om penger til en workshop (f. eks. i musikk), og samtidig bruke deler av budsjettet til utstyr for at dere skal få dette til (f. eks. musikkinstrumenter). Det samme gjelder for prosjektsøknader; dere kan søke om penger til både aktiviteter/arrangementer og utstyr dere trenger i prosjektet.