Kan vi søke om penger til…prosjekter vi har gjennomført en, to, fem ganger tidligere?

Det kommer an på om det er noe nyskapende i prosjektet. Vi skiller mellom vanlige aktiviteter og prosjekter. Aktiviteter kan være ting dere gjør mange ganger eller hvert år, f. eks. sommeravslutning, LAN, Halloween-feiring eller konserter. Prosjekter er større arrangementer som ungdom selv tar initiativ til, planlegger og gjennomfører. Prosjekter er også avgrenset i tid og er noe annet enn den vanlige klubbdriften. For at vi skal kunne godkjenne prosjektsøknader flere år på rad, må dere vise i søknaden hva som er nytt ved prosjektet, hva dere har lært av tidligere år og at det er ungdommene som ønsker prosjektet. Her er det viktig for oss at ungdommene har reell påvirkning på prosjektet og at de er klar over at de også kan søke om andre prosjekter enn det klubben har gjort de tre siste årene. Vi tar likevel høyde for at mange kan ønske samme tematikk eller arrangement flere ganger og kan derfor støtte videreutvikling av prosjekter.