Kan vi søke om penger til…reklame-/markedsføringsprodukter?

Det kommer an på hva det er. Vi kan støtte markedsføring til spesifikke arrangementer, f. eks. plakater eller roll-ups til en festival eller et LAN. Vi dekker derimot ikke generelle reklameprodukter for klubben, som banner med klubbens navn eller roll-up med prisliste for kiosken. Når det gjelder t-skjorter eller andre klesplagg med klubblogoen, kan vi dekke dette f. eks. til crew eller frivillige på et arrangement. Hvis dere søker penger til dette er det viktig at dere forklarer hvorfor dere mener dere trenger det i søknaden.