Sakspapirer

 • Dere må lage klart sakspapirene i 2021 som fylkesstyret vedtar på et styremøte.
  • Sakspapirene skal sendes ut til klubbene i forkant av møtet. Se mobiliseringsplan
  • Fylkesstyrets beretning – eksempel – husk å be om oppdatert liste over klubber
  • Regnskap fra foregående år – bestille regnskapsrapport fra sekretariat
  • Budsjett – se eksempel
  • Valg av fylkesstyre og valgkomité
   • dere i fylkesstyret bør ta en runde på hvem som ønsker å fortsette og stille til valg, dersom det er valg ved neste fylkesårsmøte.
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker