Vi har fått innvilget støtte, men forutsetningene har forandret seg. Nå vil vi bruke pengene på noe annet. Går dette i orden?

Hvis det kun er små endringer i forhold til budsjettet er det greit så lenge dere holder dere innenfor våre retningslinjer. Dette kan være hvis dere vil bruke litt mer penger på mat, om dere heller vil kjøpe spill enn kontroller, osv. Er du i tvil, ta kontakt med oss.

Er det større endringer eller at dere ønsker å bruke pengene på noe helt annet enn dere har søkt om, må dere søke om omdisponering. Les mer om hvordan du kan søke om omdisponering her. 

Dere kan også søke om omdisponering hvis dere er ferdig med et prosjekt og ser at dere har mer penger igjen. Er dere usikre på om dere bør søke omdisponering eller ikke, er dere selvfølgelig alltid velkomne til å ringe oss!