Vi har fått redusert summen vi søkte om. Hvorfor det?

Det skyldes enten at vi har foretatt en solidarisk fordeling av pengene, eller at det var innhold i søknaden som gjorde at vi valgte å kutte. Det kan f.eks. være at dere har søkt om noe vi ikke kan dekke ifølge retningslinjene våre. Begrunnelse finner dere i tilsagnsbrevet på Min side.