Rapport og omdisponering

Søknad om omdisponering

Om det er behov for å omdisponere midlene kan man søke om omdisponering. Søknad om omdisponering vil bli behandlet fortløpende med 14 dagers behandlingstid, og det er de samme retningslinjer som gjelder som for ordinære søknader. For å omdisponere må dere sende en mail til frifond@ungdomogfritid.no, merk temafelt med ID (søknadsnummer) og «Søknad om omdisponering». Husk å skrive hvorfor dere søker om omdisponering og sett opp endringer i budsjett.

Hvordan rapportere på støtte?

Rapporteringsskjema er digitalt og tilgjengelig under søknaden i vår søknadsportal. Rapportfristen blir automatisk generert til to måneder etter sluttdatoen klubben har oppgitt i søknaden. Er det behov for utvidet frist for innlevering av rapport, endre klubben selv rapportfrist i søknaden, men kan ikke settes til senere enn 1. september året etter søknadsåret. Rapporten skal signeres av klubbleder. Signeringskoder blir tilsendt via e-post og SMS, og man må legge inn begge kodene for å få sendt inn rapporten.

Hva må rapporten inneholde?

I rapporten må dere fylle ut to deler, en skriftlig rapport og et regnskap:

  • Hva har dere gjort: En beskrivelse av hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.
  • Hva har dere lært: Ved prosjekt- eller samarbeidssøknad skal prosjektet også evalueres.
  • Hva er pengene brukt på: Regnskap over hva støtten ble brukt til inklusive bilag (kvitteringer, fakturaer).

Tips: Sjekk tilsagnsbrevet før dere skriver rapporten, for å se om vi har bedt dere fylle inn noe spesielt i rapporten! Noen ganger ber vi dere nemlig om f eks en beskrivelse av ungdomsmedvirkningen på klubben eller hvordan dere har jobbet med en spesiell del av et prosjekt, hvis vi mener det var for lite info i søknaden. Hvis dere ikke svarer opp dette i rapporten, vil vi mest sannsynlig sende den i retur til dere.

Krav om tilbakebetaling

Hvis dere av en eller annen grunn ikke sender inn rapport, kan vi kreve at dere tilbakebetaler støtten. Det samme gjelder hvis dere ikke klarer å bruke opp pengene i løpet av perioden, eller hvis dere ikke følger våre retningslinjer. I de aller fleste tilfeller finner vi sammen en løsning på hvordan dere kan bruke opp pengene, så her er det viktig at dere tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

10.02.2020