Rapport og omdisponering

Frist for levering av rapport

Denne fristen opplyses det om både i akseptskjema og i søknadens statusfelt som dere finner når dere logger inn på «Min side».

Innsending av rapport

Logg inn på «Min side». Her ligger rapportskjemaet klart til utfylling. Man kan når som helst starte på en rapport, lagre, og jobbe videre med den senere.

Rapportskjema skal inneholde følgende:

Beskrivelse
Skriv litt om hvordan støtten resulterte i aktivitetsfremmende tiltak.

Regnskap
Dere skal vise hva pengene ble brukt til. Regnskapet skal være skikkelig ført med kopi av alle bilag (kvitteringer, fakturaer). Alle pengene må brukes opp.  Bilagene lastes opp digitalt.

Bilder
Vi oppfordrer dere til å legge inn bilder på vår bildeside www.ungtid.no.

Evaluering
Dersom det er søkt prosjekt eller samarbeidsmidler skal prosjektet evalueres. Skriv en evaluering av prosjektet. Det er lurt å ta utgangspunkt i evalueringsmøtet etter prosjektet var ferdig. Gikk alt som planlagt? Dersom det var ting som ikke gikk som planlagt så forklar hvorfor. Hva gikk bra, og hva kunne gått bedre? Hva lærte dere?

Signatur
Rapporten skal være signert av klubbleder. Dette skjer digitalt, på samme måte som søknaden, med koder på epost og sms.

Omdisponering

Dersom dere i løpet av prosjektet ser at dere må omdisponere midlene, kan dere søke om dette via «Min side».  Dette vil bli behandlet fortløpende, og dere vil få svar på epost etter maksimalt to uker.

Husk at dere må forholde dere til våre retningslinjer for hva man kan søke midler til, også når dere skal omdisponere midler. Dere må levere rapport på vanlig måte, selv om dere har fått omdisponert midler.