Retningslinjer og krav

Krav for å kunne søke:

Medlemskap
Klubben må være medlem hos Ungdom og Fritid.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten må være registrert innbetalt.

  • Rapport: Hvis dere fikk tilskudd i fjor, må rapporten være levert og godkjent før dere får behandlet ny søknad.
  • Innhold: Vi gir støtte til prosjekter og ulike typer arrangementer i regi av klubben etter ungdommens ønske. Vi gir også støtte til utstyr til aktiviteter på klubben eller kompetansehevende tiltak for ungdom.
  • Krav om ungdomsmedvirkning: Dere må oppgi hvilken medvirkningsform dere praktiserer (allmøte, styre eller ansvarsgrupper valgt av allmøte). Ungdommene på klubbene bestemmer hva det skal søkes penger til.
  • Kontaktinfo: En ansvarlig ungdom skal søke sammen med en voksen ansatt. Ansvarlig ungdom som står bak søknaden kan bli kontaktet dersom noe er uklart i søknaden. Mangler kontaktinformasjon (mobilnummer, e-post) til ungdom, vil ikke søknaden bli behandlet.
  • Aktivitetsperiode: Aktiviteten dere søker om støtte til må kunne gjennomføres innen  mars neste år. Dette henger sammen med rapportkrav.
  • Rapportkrav: Alle som mottar frifondsmidler må levere en rapport som viser hvordan pengene er brukt. Vi ønsker at dette sendes inn så snart dere har brukt opp pengene. For mer info om frister se punkt 5 -Rapportering. Dersom rapporten ikke foreligger i tilfredsstillende stand innen fristen, kan tilskuddet bli krevd tilbakebetalt.
  • Gjeldene retningslinjer: Dere må bekrefte at dere har lest og forstått årets retningslinjer før dere kan søke.

Her kan dere laste ned våre retningslinjer.