Slik søker du

Frifondsmidler søker du elektronisk via medlemsportalen.

Dette er vår medlemsportal, der dere kan oppdatere klubbens kontaktinformasjon, søke Frifondsmidler og se status på Frifondsøknader. Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig fra 01. mars.
Her kan du lese mer om hvordan du søker. 

Hvis du ønsker å lage et test-utkast før innsending av søknad, har vi lagt ved en  SØKNADSMAL for UOFs Frifond.

For at klubben skal ha tilgang til systemet, må det være opprettet en bruker. Det gjøres av klubbleder, som her defineres som den som er ansvarlig og til stede i klubbens lokaler i åpningstiden, og som har det økonomiske og juridiske ansvaret. Klubbleder trenger ikke å være den som fyller ut søknadsskjemaet, men må godkjenne søknaden før den sendes inn til oss. Alle som har søkt vil få en kopi av selve søknaden pr. e-post, da vet du også at Ungdom og Fritid har mottatt søknaden.

 

24.03.21