Psykisk helse-kampanjen Klubbkampen

Sånn blir du med klubbkampen

Under Ungdom og Fritids landsmøte i 2021 vedtok ungdommene i styret at ungdom og psykisk helse som tema for en ungdomsinitiert kampanje i perioden 2021-2023. Dette har resultert i spillet «Klubbkampen» og en nasjonal kampanje.

Psykisk helse er et tema som er viktig for mange ungdommer, også utenfor klubbene. Ung2022-undersøkelsen til opinion viser at psykisk helse er den største hjertesaken blant ungdommer mellom 15 og 25 år.

Ungdom og psykisk helse
I følge Ungdata-undersøkelsen oppgir de fleste ungdommer å ha det bra, og det store flertallet har ikke større psykiske utfordringer enn at de er «litt plaget». Hovedbildet er positivt, men et mindretall har det ikke bra. På en skala fra 1 til 10 plasserer 10% seg under midtpunktet, og det er stor variasjon i hvordan unge opplever og takler press og stress. Ifølge Rådet for psykisk helse fikk ca. 53 000 (5%) av barn og unge diagnostisert en psykisk lidelse i 202o. Det er 15 000 flere enn i 2008.

Hva er psykisk helse?
Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler om tanker og følelser, og om hvordan man har det med seg selv i hverdagen og i møte med andre. Begrepet dekker alt fra god psykisk helse til psykiske plager og lidelser. De fleste vil oppleve at den psykiske helsa kan variere fra dag til dag, og gjennom livet. 

God psykisk helse handler om å ha det bra. Mer konkret handler det om at man trives i hverdagen, at man kjenner på tilhørighet og mening i livet. Man har robustheten til å takle ulike forpliktelser og utfordringer. Ungdomsarbeidere og andre klubbansatte kan bevisstgjøre og oppmuntre barn og unge til å gjøre mer av det som legger grunnlaget for en god psykisk helse.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Robin Hasani på robin@ungdomogfritid.no eller på +47 489 10 191.