Bestillingskurs

FOR UNGDOMSARBEIDERE

Ønsker du å bestille et kurs til din klubb? Vi har ferdige kurspakker! Trykk på bildet for mer informasjon om de forskjellige kursene :

En introduksjon til medvirkningsarbeid med ungdom på åpne møteplasser.

For deg som er nyansatt. Fritidsklubbens historie, klubbarbeiderens rolle og miljøarbeid

Introduksjonskurs om den digitale ungdomskulturen og hvordan vi kan forstå den.

Hvordan skape en trygg fritidsklubb? Om grensesetting, varsling og seksuell trakasering

 

Trygg!-kurs for ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgte på fritidsklubb

Dette verkstedet gir ansatte, lærlinger, unge ledere og tillitsvalgte en innføring i hva som er viktig for å skape en trygg fritidsklubb. Gjennom interaktive øvelser lærer deltagerne om hvorfor det er viktig å jobbe med tema, definisjoner, grenser og varsling. Dette inkluderer blant annet hva seksuell trakassering, grenseoverskridende adferd og overgrep er, hvordan skape bevissthet om egne og andres grenser, hva man gjør for å varsle om seksuelle krenkelser og hvordan man opptrer dersom noen varsler til deg. Kurset tar omlag 2,5 timer.

Vi tilbyr også muligheten til å skreddersy et kurs etter deres behov. Vi har ulike tema å velge mellom! Velg ut tre alternativer som er mest relevant for deg.

 

Trykk på et tema for å lese mer!

Vi har hatt gode erfaringer med å gjennomføre kursene også for andre enn ungdomsarbeidere, som for eksempel ansatte i skolevesen, og andre som ønsker å jobbe med ungdom. Kursopplegget er fleksibelt og vi foretar gjerne nødvendige justeringer for å tilpasse kursene akkurat deg og dine behov.

MEDVIRKNINGSVERKSTED FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

 

BESTILLINGSKURS FOR UNGDOM